Propojování Společné laboratoře optiky a Centra pokročilých technologií a materiálů
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na propojení dvou vědecky vysoce hodnocených pracovišť na UP v Olomouci (Regionálního Centra Pokročilých Technologií a Materiálů a Společné laboratoře optiky) s dalšími institucemi terciárního vzdělávání a soukr. sektorem působícím v oblasti nanotechnologií a optických věd.

Hlavní aktivitou projektu je tvorba vzájemných stáží a to jednak formou zapojení pracovníků soukr. subjektů do vzdělávání prostřednictvím odbor. stáží a vedením odborných seminářů a také formou zapojení studentů VŠ do prostředí soukr. subjektů. Této aktivity se rovněž budou účastnit pracovníci akademických a výzkumných center za účelem osvojení si schopnosti transferu nově získaných zkušeností do výuky.

Druhou stěžejní aktivitou předkládaného projektu je vytvoření projektového centra za účelem rozvoje a podpory mezinárodní grantové aktivity zapojených pracovišť ve smyslu vyhledávání, konzultace a poradenské činnosti v oblasti podávání a realizace mezinárodních grantů.


© 2011 | Ondřej Růžička