Propojování Společné laboratoře optiky a Centra pokročilých technologií a materiálů
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

1. Předání znalostí a poznatků v oblasti nanotechnologií

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Klíčová aktivita spočívá v motivování špičkových vědeckých pracovníků působících dlouhodobě na akademické půdě k vzájemné interakci mezi akademickou a komerční sférou za účelem vyšší efektivnosti vzdělávání a budoucí spolupráci. Tento inovativní přístup využití vzájemné interakce odchovanců však doposud narážel na problém nedostatků finančních zdrojů na pokrytí výloh spojených s možnými mezisektorovými stážemi, které budou v rámci dotčených institucí a firem probíhat. Stáže budou zaměřeny na vzdělávání a pochopení procesů v komerčním sektoru a jejich přenosem do výuky. Na základě zkušeností budou probíhat školení v podléhajících týmech.

Dále budou motivování mladí vědečtí pracovníci k působení v odborných týmech v komerčních firmách využívajících symbiózu mezi komerční a akademickou sférou. Tyto odborné týmy se budou navzájem doplňovat o poznatky a zkušenosti. Akademický pracovník tím získá schopnosti běžné v komerční sféře, které nejsou ale zdaleka tak běžné na půdě akademické. Mezi tyto schopnosti patří ekonomické smýšlení nad realizací odborných záměrů, časová náročnost a návratnost, hospodárnost. Díky podpoře získané v rámci projektu bude možné úspěšné a hlavně efektivní zapojení procesů z komerčních subjektů do běžné praxe odborných týmů, které budou úzce navázány přímo na osoby z dané spolupracující firmy.

V posledním kroku bude třeba motivovat zaměstnance a majitele soukromých firem k působení v odborných týmech s využitím dostupných možností akademické půdy k dalšímu vývoji ve snaze o kvalitnější vývoj a vzdělávání v soukromých subjektech Podpořeno bude 30 pracovníků Regionálního Centra Pokročilých Technologií a Materiálů, 15 pracovníků Společné laboratoře optiky Univerzity Palackého a Akademie Věd ČR, 15 pracovníků firmy LAC a 7 pracovníků Ústavu Fyziky materiálů Akademie Věd ČR. Dále budou zapojeni účastníci workshopů a seminářů, studenti všech dotčených oborů a veřejnost.

Výstup klíčové aktivity:

Poznámka:

Pro efektivní spolupráci bude nakoupeno 10 notebooků a s tím spojené licence na dva nejběžněji používané softwary pro využití v souběžně probíhajících stážích.


© 2011 | Ondřej Růžička