Propojování Společné laboratoře optiky a Centra pokročilých technologií a materiálů
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

3. Stáže seniorů do firem a do zahraničí kvůli spolupráci

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Projekt vychází z požadavků jednotlivých soukromých institucí a požadavků výzkumných organizací a institucí terciárního vzdělávání o vzájemnou spolupráci na řešení jednotlivých dílčích úkolů, vzájemné vzdělávání, přenášení poznatků a vzájemnou interakci v oblasti nanotechnologií a optiky. Na území kraje je takový projekt zaměřený na vysoce impaktované přírodní vědy zcela inovativní a vysoce žádaný jak ze stran výzkumných a vzdělávacích institucí, ale také ze strany soukromých subjektů. Toho lze docílit jen posílením vzájemných vztahů o možnost výměnných stáží, které budou probíhat v rámci partnerské sítě pravidelně, intenzivně a s vysokou efektivitou.

V rámci nanotechnologií a optiky proběhnou stáže pracovníků zabývajících se výzkumem a vývojem (senior researcherů), kteří budou v rámci své stáže čerpat zkušenosti z komerčního prostředí, které budou následně přenášet do výuky. Na druhou stranu budou představitelé soukromých subjektů využívat stáže pro navázání úzkých kontaktů pro další vzdělávání svých zaměstnanců. V rámci sítě bude rovněž uskutečněno deset týdenních pobytů (Florida Institut of Technology - Vzdělávání v oblasti biochemistry, NSCR Demokritos - Institute of Materials Science Greece - vzdělávání v oblasti Electron Microscopy and Nanomaterials, Polytechnique Exile Lousane - BECK Rainer Prof., rozvinutí spolupráce v oblasti Gas-Surface Dynamics, Universitá dell-Insubria, Como, Itálie, prof. A. Andreoni, prof. M. Bondani, rozvinutí spolupráce v oblasti detekce slabých optických polí, Friedrich Alexander University, Erlangen, Německo, rozvinutí spolupráce v oblastech bezkontaktních optických měřících metod a metod analýzy nelineárních optických nanostruktur, Colorado, USA, rozvinutí spolupráce v rámci mezinárodní kolaborace The Pierre Auger Observatory North (2) CERN u ŽENEVY).

Výstup klíčové aktivity:

Poznámka:

Pro efektivní práci bude nakoupeno 5 notebooků a s tím spojené licence na softwary pro efektivnější práci v zahraničí.


© 2011 | Ondřej Růžička