Propojování Společné laboratoře optiky a Centra pokročilých technologií a materiálů
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

4. Workshopy

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci klíčové aktivity budou uspořádány workshopy při nejvýznamnějších mezinárodních akcích v oblasti nanotechnologií a optiky, které budou zaměřeny na spolupráci vědecko-výzkumných institucí, vzdělávacích institucí a soukromé sféry. Za účasti mezinárodních odborníků na daná témata budou diskutovány možnosti vzájemné interakce na řešení jednotlivých velkých, či drobných úkolů, které v jednotlivých odvětvích vznikají.

Workshopy budou postupně vytvořeny jako:

WORKSHOPY při konferencích NANOCON 2012, MSMS 2012, Wave and quantum aspects of contemporary optics 2012, Optics & Optoelectronics, za účasti mezinárodních zvaných odborníků - zaměřený na spolupráci institucí terciárního vzdělávání, výzkumných pracovišť a soukromého sektoru v oblastech mezinárodní grantové politiky, vzájemného vzdělávání a spolupráci jednotlivých sektorů.

ATM1, ATM 2 a ATM3 - samostatné workshopy za účasti zvaných mezinárodních odborníků specializované na spolupráci akademických pracovišť a komerčních subjektů v oblasti nanotechnologií a optiky, komercionalizace vědy a transferu dovedností mezi akademickou a komerční sférou.

Dále bude podpořeno pravidelné setkávání jednotlivých partnerů a jejich pracovníků na pravidelných seminářích v podobě NETWORKINGU, který zabezpečí rychlý přenos a sdílení znalostí, zkušeností a vědomostí mezi jednotlivými partnery projektu.

Školení 1, 2 a 3 (3x v každém roce trvání projektu) - školení v oblasti ochrany duševního vlastnictví v prvním roce trvání projektu zaměřené především na studenty, zaměstnance soukromých a akademických pracovišť.

Témata školení budou následující:

Výstup klíčové aktivity:

Výstup klíčové aktivity:


© 2011 | Ondřej Růžička