Propojování Společné laboratoře optiky a Centra pokročilých technologií a materiálů
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

5. Projektové Centrum - ATMSC Advanced Technology and Materials Support Centre

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Cílem aktivity je vytvoření vysoce sofistikovaného a úzce zaměřeného centra na podporu mezinárodní grantové aktivity v rámci partnerské sítě, která je zaměřena na spolupráci v oblasti nanotechnologií a optiky.

Tato kancelář bude poskytovat informace o dotacích v rámci mezinárod. grantových programů, jako je 7. rámcový program, national science foundation, finanční mechanizmy EHP apod. Konzultační a informační centrum zaměřené na tyto aktivity zcela chybí a pro rozvoj v oblasti nanotechnologií a optiky je ze strany výzkumných a vzdělávacích institucí velmi žádané.

Centrum bude vytvořeno pod záštitou Regionálního Centra Pokročilých Technologií a Materiálů, bude sloužit jako informační rozcestník k ekonomickým, právnickým a formálním náležitostem mezinárodní grantové politiky, která je značně komplikovaná, formálně náročná a vyžaduje maximální míru informovanosti, která zaručí vyšší procentuální úspěšnost žadatelů.

Zkušenosti z již řešených projektů říkají, že pro úspěšné předložení mezinárodního projektu je vázáno na maximální informační podporu ze strany třetího subjektu, který bude plnit roli informační a konzultační. Dále je třeba podotknout, že mezinárodní granty jsou mnohem komplikovanější do množství smluvních podmínek mezi jednotlivými partnery, mnohem komplikovanější co se týče ekonomické náročnosti a finančního výkaznictví a samotného administrování projektu. Konzultační aktivity by v tomto ohledu mělo plnit zejména vytvořené projektové pracoviště.

Tato aktivita je rovněž zaměřena na podporu zahraničních cest v rámci projektového centra, které zaručí návštěvy seminářů v rámci mezinárodních grantových programů, které nemají adekvátní semináře v rámci ČR a jejichž absence výrazně snižuje procentuální úspěšnost žadatelů v těchto programech z důvodu nedostatečné informovanosti.

Výstup klíčové aktivity:


© 2011 | Ondřej Růžička