Propojování Společné laboratoře optiky a Centra pokročilých technologií a materiálů
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

6. Evaluace

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Vzhledem k tomu, že projekt představuje zcela nový přístup k profesnímu formování jednotlivců, bude třeba veškeré výstupy hodnotit a kvantifikovat pomocí dodatečné evaluace. Z výsledků evaluace budou vyvozeny závěry, jež se projeví v úpravě dalších postupů a vnitřních hodnotících pravidel. Tato evaluace bude dále poskytována a zveřejňována aby bylo možno lépe vystihnout, jakým směrem dále ubírat snahy řešitelů projektu. Výsledky této evaluace budou rovněž probírány na celoročních hodnoceních, které bude probíhat v rámci zasedání týmu řešitelů. Na tomto zasedání bude rozhodnuto, zdali výsledky evaluace uspokojují představy o projektu a je možno dále posílit aktivity v tomto směru, nebo jestli je třeba upravit některé dílčí postoje a tím dosáhnout maximální spokojenosti všech participujících subjektů ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

V neposlední řadě je cílem seznámit širokou veřejnost o smysluplnosti a efektivnosti takového počínání v oblasti spolupráce akademické a soukromé podnikatelské sféry.

Výstup klíčové aktivity:


© 2011 | Ondřej Růžička