Propojování Společné laboratoře optiky a Centra pokročilých technologií a materiálů
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit spolupráci mezi institucemi terciárního vzdělávání a výzkumnými organizacemi ve spojení se soukromými. Důraz bude kladen především na vzájemné vzdělávání a společné aktivity v oblasti nanotechnologií a optiky. V projektu bude vytvořen tým lidí organizující vzájemnou spolupráci a koordinující společné aktivity všech zainteresovaných subjektů. Na podporu snah v oblasti mezinárodních grantových programů bude vytvořeno projektové centrum společných aktivit zapojených subjektů, které bude sloužit jako informační, poradenské a konzultační středisko v oblasti mezinárodního obchodu, práva a grantových schémat. Tím bude dosaženo maximální vzájemné interakce ve všech úrovních (vzdělávání, znalostí a čerpání mezinárodních grantů, atd.) a zkvalitnění profilů jednotlivých pracovníků jednak z institucí terciárního vzdělávání, a taktéž věd. pracovníků soukromých subjektů zapojením do vzdělávacích odborných stáží.

Cíle projektu jsou specifikovány tak, aby co nejlépe vystihovaly současný trend. To zapříčiní zkvalitnění samotných pracovníků a konkurenceschopnost celého kraje na lokálním ale i mezinárodním trhu.

Hlavní cíle:


© 2011 | Ondřej Růžička