Propojování Společné laboratoře optiky a Centra pokročilých technologií a materiálů
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF

Vzhledem k faktu, že projekt si klade za cíl dlouhodobý dopad svých aktivit na pozitivní rozvoj v oblasti vzdělávání zapojených jednotlivců, je plánováno pokračovat ve všech aktivitách i po skončení doby trvání projektu.

Po skončení podpory projektu budou u žadatele nadále pokračovat:


© 2011 | Ondřej Růžička