Propojování Společné laboratoře optiky a Centra pokročilých technologií a materiálů
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Zdůvodnění potřebnosti projektu

Tento projekt navazuje na dlouhodobě mimořádně úspěšnou vzdělávací činnost pracovníků Přírodovědecké fakulty UP. Tato skutečnost se odráží v intenzivní grantové podpoře v rámci řady vzdělávacích programů. Klíčové osoby regionálního centra pokročilých technologií a materiálů jsou hlavními řešiteli projektů Výzkumných center, projektů v programu Nanotechnologie pro společnost a výzkumných záměrů. Odborný tým podílející se na činnosti centra tak díky této grantové podpoře a intenzivní spolupráci s podniky regionu (např. Precheza a. s., Meopta-optika s. r. o., Farmak a. s.) získal v posledních pěti letech finanční prostředky v úhrnné výši přibližně 1100 milionů Kč. V letech 2005 až 2009 bylo díky této podpoře přijato na PřF UP v Olomouci řada nových odborných pracovníků, kteří společně s dalšími asi 30 stávajícími pracovníky Kateder experimentální fyziky, fyzikální, anorganické, organické a analytické chemie, a Společné laboratoře optiky tvoří nadstandardní tým intersektorálně spolupracujících pracovníků.

Strategickým cílem je však v průběhu řešení projektu tento počet pracovníků zapojit do užší spolupráce v rámci partnerské sítě vědeckých, vzdělávacích institucí a komerčním sektorem. Předkladatel projektu si uvědomuje, že vzájemná spolupráce na vzdělávacích aktivitách tvoří hlavní stavební kámen úspěchu v podobě výše zmíněných vědeckých úspěchů. Z dlouholetých zkušeností v oblasti spolupráce akademické a komerční sféry např. při řešení projektů s firmou MEOPTA, poukazuje na nutnost vzájemné kooperace a synergie.

Dále si předkladatelé projektu uvědomují, že kvalitní vzdělávání a spolupráce komerční půdy s půdou akademickou v oblasti nanotechnologií a optiky tvoří kvalitní investici do budoucnosti. Tyto odvětví představuje rovněž prioritní zaměření rozvoje kraje.


© 2011 | Ondřej Růžička