Propojování Společné laboratoře optiky a Centra pokročilých technologií a materiálů
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Přidaná hodnota projektu, v čem je projekt inovativní

Výsledky již realizované spolupráce v oblasti nanomateriálů a optiky na Univerzitě Palackého v Olomouci ve spojení s komerčními subjekty LAC a MEOPTA a také ve spolupráci s FÚ AV CŘ, které se objevují v nejprestižnějších časopisech na světě je zřejmé, že zapojení těchto soukromých subjektů, potažmo jejich pracovníků, je nezbytné pro zvýšení kvality samotného vzdělávaní. Dalším potenciální přínosem je vyšší úspěšnost v budoucím zapojování cílové skupiny do mezinárodních projektů a komerčních spoluprací, jelikož díky výsledkům projektu bude vytvořeno kvalitní portfolio výsledků, které bude sloužit jako reference pro další úspěšný rozvoj spolupráce. Obsah projektu je tudíž koncipován směrem ke zdokonalení a zmodernizování znalostí v oblasti nanomateriálů a opticky s využítím intersektorální spolupráce.

Přidanými hodnotami projektu budou:

Projekt je zároveň inovativní v řadě aspektů:


© 2011 | Ondřej Růžička